O nás

Firma ŠPEP pôsobí na slovenskom trhu v oblasti nakladania
s odpadmi od roku 1992, teda ako jedna z prvých.

Prvou službou, s ktorou sme ako firma vstúpili na slovenský trh, bol odvoz a likvidácia odpadu kontajnermi.
Táto služba je dodnes nosným pilierom programu našich služieb.

S postupným rozširovaním pracovného kolektívu, ako aj technického zázemia sa program nami poskytovaných služieb rozšíril o takmer všetky služby súvisiace s odpadom. Od spomenutého odvozu a likvidácie odpadu kontajnermi, cez nakládku odpadu, vypratávanie priestorov, čistenie kontajnerových stojísk, demolačné práce, až po triedenie a recykláciu odpadov.

Od začiatku nášho pôsobenia využilo naše služby mnoho spokojných zákazníkov, či už podnikateľských subjektov alebo súkromných osôb.

Našou najväčšou konkurenčnou výhodou je najmä rýchlosť, pričom pristavenie a odvoz kontajnerov realizujeme do 3 hodín od zadania objednávky od zákazníka. Zásluhu na rýchlosti má najmä logistika a náš dispečing, ktorý je so všetkými vozidlami v teréne prepojený najmodernejšími technológiami. Tiež disponujeme dostatočným množstvom vozidiel a kontajnerov.

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať, naši zamestnanci sú pripravení vám ochotne pomôcť a vyriešiť každú vašu požiadavku.