Najväčší vozový park

Disponujeme dostatočným množstvom nákladných vozidiel a vysokým počtom kontajnerov rôznej kapacity, a preto sme vždy pripravení poskytnúť vám našu pomoc pri akejkoľvek požiadavke spojenej s odvozom odpadu. Náš dispečing je prepojený so všetkými nákladnými vozidlami v teréne, a preto pre nás nie je žiaden problém flexibilne a rýchlo reagovať na akúkoľvek požiadavku všetkých našich zákazníkov.