Likvidácia nelegálnych skládok

V portfóliu našich služieb má svoje miesto aj likvidácia nelegálnych skládok na území hlavného mesta Bratislavy. V tomto smere už niekoľko rokov spolupracujeme, nielen s úradmi životného prostredia jednotlivých mestských častí, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie čistoty a poriadku na svojich pozemkoch, ale aj s organizáciami zo súkromného sektoru.