Prenájom kontajnerov

Vybrať si môžete kontajnery v objeme 6 m³, 8 m³ alebo 12 m³. Všetky typy kontajnerov majú rovnaký pôdorys (šírka cca 2,5 m, dĺžka cca 4 m), pričom výška bočníc sa mení v závislosti od veľkosti kontajnera. Väčšina kontajnerov je v dverovom prevedení so zadným otvárateľným čelom, čo v podstatnej miere pomáha znížiť námahu a skrátiť čas potrebný na ich naloženie.