Triedenie odpadu

Triedenie odpadu realizujeme priamo v našom zbernom dvore, kde prebieha väčšina jeho separácie. Z pôvodného odpadu tak vznikne niekoľko znovu použiteľných zložiek, z ktorých recykláciou získavame druhotné suroviny. Len zostatkový odpad vyvážame na skládku, čím nemalou mierou prispievame k ochrane životného prostredia.