Firma ŠPEP pôsobí na slovenskom trhu v oblasti nakladania s odpadmi od roku 1992, teda ako jedna z prvých.

Prvou službou, s ktorou sme ako firma vstúpili na slovenský trh, bol odvoz a likvidácia odpadu kontajnermi. Táto služba je dodnes nosným pilierom programu našich služieb.

S postupným rozširovaním pracovného kolektívu, ako aj technického zázemia sa program nami poskytovaných služieb rozšíril o takmer všetky služby súvisiace s odpadom. Od spomenutého odvozu a likvidácie odpadu kontajnermi, cez nakládku odpadu, vypratávanie priestorov, čistenie kontajnerových stojísk, demolačné práce, až po triedenie a recykláciu odpadov.

Za dobu svojej existencie sme uspokojili svojimi kvalitnými službami celý rad

spokojných zákazníkov. Naše služby poskytujeme pre všetkých – pre podnikateľské subjekty, ako aj súkromné osoby.

Príkladná je najmä rýchlosť nami poskytovaných služieb – pristavenie a odvoz kontajnerov realizujeme maximálne do 3 hodín od zadania objednávky.

Nemalú zásluhu na rýchlosti nami poskytovaných služieb má náš dispečing, ktorý je prepojený so všetkými vozidlami v teréne modernými technológiami, či dostatočné množstvo vozidiel, alebo variabilný systém a množstvo kontajnerov.

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať, naši pracovníci sú pripravení Vám ochotne pomôcť vyriešiť Váš problém s odpadom.