Z ponuky našich služieb vyberáme:
Čistenie kontajnerových stojísk
 
Demolačné práce
 
Manuálne práce
 
Čistiace práce
 
Práce ekologického charakteru
 

Odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečujeme kontajnerovými vozidlami značky LIAZ. Pristavenie a vývoz kontajnerov realizujeme do 3 hodín od zadania objednávky. Odvoz a likvidácia odpadu kontajnermiOdvoz a likvidácia odpadu kontajnermiOdvoz a likvidácia odpadu kontajnermiOdvoz a likvidácia odpadu kontajnermi

Prenajímame kontajnery o objeme 6, 8 a 12 m3. Všetky typy kontajnerov majú rovnaký pôdorys – šírka cca 2,5 m, dľžka cca 4 m, výška bočníc sa mení v závislosti od veľkosti kontajnera. Väčšina kontajnerov je v dverovom prevedení ( zadné čelo je otvárateľné ), čo v nemalej miere znamená zníženie námahy a skrátenie času potrebného na naloženie kontajnera. 6 m38 m312 m3

Triedenie odpadu realizujeme na našom zbernom dvore, kde triedime prevažnú väčšinu odpadu. Z pôvodného odpadu tak vznikne niekoľko využiteľných zložiek, z ktorých získavame druhotné suroviny a len zostatkový odpad vyvážame na skládku, čím nemalou mierou šetríme životné prostredie. Triedenie odpaduTriedenie odpadu

V prípade, že si prajete aby sme odpad nielen odviezli a zlikvidovali, ale aj naložili, stačí len zavolať a dohodnúť si termín obhliadky, na základe ktorej vám vypracujeme cenovú ponuku. Obhliadku aj cenovú ponuku vám vypracujeme samozrejme bezplatne.

V programe našich služieb má svoje pevné miesto aj likvidácia nelegálnych skládok na území hlavného mesta Bratislavy. V tomto smere pracujeme už niekoľko rokov nielen s úradmi životného prostredia jednotlivých mestských častí, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie čistoty a poriadku na svojich pozemkoch, ale aj s organizáciami, či jednotlivcami zo súkromného sektoru. Likvidácia nelegálnych skládokLikvidácia nelegálnych skládokLikvidácia nelegálnych skládokLikvidácia nelegálnych skládok

Pokiaľ potrebujete vypratať a zlikvidovať odpad z bytov, kancelárií, pivníc, garáží a pod., neváhajte kontaktovať a my Vám túto službu zabezpečíme v čo najkratšom možnom termíne.